Серед безлічі відходів, що підлягають утилізації, слід особливо відзначити трансформаторні відпрацьовані масла. Основне завдання трансформаторного масла – охолодження силових трансформаторів, реакторів, масляних вимикачів, які нагріваються під впливом електричного струму. Головною вимогою, що пред’являються до трансформаторних масел, є їх чистота, тобто відсутність сторонніх волокон і води, що поступово знижує їх опір електрики. При постійному догляді, регулярного очищення і видалення продуктів окислення масло здатне прослужити до 25 років. Хоча утилізація трансформаторного масла і є економічно вигідною процедурою, підприємства прагнуть звести до мінімуму обсяги відпрацьованого масла, що досягається за допомогою спеціальних технологій сепарації, фільтрації і відновлення для продовження термінів придатності масел.

З плином часу трансформаторні масла втрачають своє початкове якість в результаті накопичення в них продуктів окислення, різних домішок і забруднень. Забруднені трансформаторні масла підлягають утилізації та заміні на нові масла, так як не відповідають застосовуваним до неї технічним вимогам. Відпрацьовані масла являють серйозну небезпеку для навколишнього середовища, тому утилізація трансформаторного масла, що здійснюється фахівцями «www.musor-com.ru» поряд з іншими послугами, є необхідною стадією завершення процесу експлуатації масла. Неутилізованих відпрацьовані масла можуть послужити джерелом забруднення водних ресурсів, що позначиться на якості води і всій місцевій екосистемі в цілому. Варто згадати і про загорання мастил, яке призведе до викиду в атмосферу небезпечних для людини та тваринного світу шкідливих речовин, що також свідчить про необхідність утилізації трансформаторного масла.

Основні способи, що застосовуються для утилізації трансформаторного масла — це переробка, спалення та регенерація. Серед них найбільш вигідним є метод регенерації. Регенерація передбачає очищення відпрацьованого масла, що складається з декількох етапів: механічного видалення домішок і води, випаровування (у тому числі і у вакуумі) і хімічного очищення різними сорбентами (натрієва очищення, коагуляція, іонно-обмінна очищення). У підсумку виходить базове масло, ідентичне свіжому, причому його вихід становить 80-90%. Різні способи очищення є високотехнологічними процесами, але найчастіше це дешевше переробки і спалювання старого масла і придбання нового. До порівняння, при переробці сирої нафти для отримання базового масла витрачається в три рази більше енергії, а 1 літр олії виходить з 67 літрів нафти або з 1.6 літрів відпрацьованого масла. Наша компанія виробляє утилізацію трансформаторного масла з дотриманням всіх екологічних стандартів і за розумною ціною.

Збір, очищення та утилізація трансформаторного масла, здійснювані нашою компанією, вигідні клієнтам як з точки зору екології, так і з урахуванням підсумкової економії коштів. Трансформаторні відпрацьовані масла являють собою цінний сировинний ресурс, та як вони є не тільки відходами, які підлягають знищенню, але і продуктом, що підлягають повторному використанню. Вторинне використання стає можливим після переробки масел з метою видалення з них домішок і забруднень за допомогою різноманітних технологічних операцій. Таким чином, утилізація трансформаторного масла економічно вигідна зважаючи на те, що при його переробці для повторного використання потрібно у кілька разів менше витрат енергії та вихідного матеріалу, ніж для первинного виробництва олії з нафтопродуктів.

21.07.2016