Останнім часом у сфері промислової безпеки, як показує статистика, кількість порушень у процесі виробництва збільшується і зростає число потенційно небезпечних виробництв. Наприклад, відзначено значний приріст підприємств, що використовують нафтопродукти і газ в процесі своєї діяльності.

Промислова безпека сприяє збереженню здоров’я і життя працюючих на підприємствах людей, а також людей, що знаходяться в безпосередній близькості від небезпечних виробничих підприємств. Промислова безпека включає в себе не тільки виконання заходів і вимог, що висуваються для небезпечних виробничих об’єктів, але і контроль за їх дотримання на рівні держави. Цей контроль проводиться спеціальними державними органами в кожній цивілізованій країні, а сама промислова безпека — один з найважливіших компонентів благополучної діяльності підприємства.

Така пильна увага до питання про промислової безпеки пов’язано в основному з тим, що протягом певного періоду відбувається активне впровадження наукоємних та енергоємних технологій.

На стан промислової безпеки також впливають і деякі інші фактори, серед яких знос основних засобів, використовуваних у виробництві, а також людський фактор. Положення про те, що до виробництва повинні бути допущені лише особи, які мають певну кваліфікацію — одне з основних вимог промислової безпеки. З-за низької кваліфікації робітників, відсутність належних знань, відбувається велика частина виробничих травм і аварій. Пов’язано це з тим, що потрібно знати що робити у випадках виникнення загрози техногенної катастрофи. Відсутність цих знань і невміння вийти з надзвичайної ситуації призводить до людських жертв на підприємствах.

Навчання та атестацію зобов’язані проходити всі працівники підприємств, у тому числі і керівники. Також це особливо важливо для фахівців незалежних організацій, що здійснюють експертизу промислової безпеки.

22.07.2016